Od leta 1992

Odvetnik DAMIJAN PAVLIN

Kontaktni podatki

Odvetnik Damijan Pavlin deluje od leta 1992.

Pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodnimi in upravnimi organi ter sestavlja pogodbe in ostale listine.

Telefon: (04) 281 39 00
Faks: (04) 281 39 07
E-pošta: odvetnik.pavlin@siol.net
Internet: www.odvetnik-pavlin.si

Uradne ure za stranke

 • ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
  (po predhodnem telefonskem dogovoru)
 • Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru

Naslov

Odvetnik
DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

VEČ

3

Zastopa pravne in fizične osebe tako domače kot tuje in nudi odvetniške storitve na različnih delovnih področjih:

 • sestavljanje vlog in listin ter odškodninskih zahtevkov
 • posveti, nasveti in mnenja
 • zastopanje v kazenskih in disciplinskih postopkih
 • zastopanje v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
 • zastopanje v gospodarskih sporih, v sporih iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence ipd.
 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostih,
 • stanovanjskih razmerij, ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva,
 • preživnin
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih, postopkih za razdružitev
 • in razdelitev solastnine
 • zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organ
 • zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in
 • samostojnega podjetnika
 • priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem
 • gospodarskih družb

Od leta 1992

Osebna izkaznica

Odvetnik
DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

Telefon: (04) 281 39 00
Faks: (04) 281 39 07
E-pošta: odvetnik.pavlin@siol.net
Internet: www.odvetnik-pavlin.si

DDV identifikacijska številka: SI38433052
Matična številka: 2340739
Transakcijski račun: 07000-0000240844
pri banki: Gorenjska banka d. d., Kranj

Odvetnik Damijan Pavlin deluje v skladu z Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike , Odvetniško tarifo ter Kodeksom poklicne odvetniške etike CCBE – uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov, ki v okviru Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije.

Kontakt

Email: odvetnik.pavlin@siol.net

Telefon: (04) 281 39 00

NASLOV: Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj

Uradne ure za stranke

 • ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
  (po predhodnem telefonskem dogovoru)
 • Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru